Supralegalizări


Se pot supralegaliza documente în original eliberate de orice autoritate ce ține Ministerul Justiției: Tribunal, Notar public, ORC sau traduceri legalizate la un Notar public din județul respectiv.